“UŠI”

Pri bolestiach uška u dieťaťa vždy treba odlíšiť, či ide o zápal stredného ucha alebo o zápal vonkajšieho zvukovodu, keďže liečba je úplne iná. Zápal zvukovodu je vlastne kožný zápal, ktorý sa v ušk rozvinie pomerne ľahko, keďže zvukovod je úzky a dlho sa v ňom drží vlhkosť. Ak je navyše koža poranená alebo podráždená a tekutina, ktorá sa dostane do uška nie je čistá, ale obsahuje nejaké baktérie alebo plesne, ľahko dôjde k tomu, že sa koža zapáli. Typický býva vznik po kúpaní v jazere, v bazénoch, kde je vo vode navyše chlór, ale môže vzniknúť aj z vody vo vani, u malých bábätiek aj vtedy, keď im mliečko pri papaní alebo po odgrgnutí zatečie do uška. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Najčastejším dôvodom prečo rodič vyhľadá lekársku pomoc pre svoje dieťa je infekcia horných dýchacích orgánov. V 80 až 90 % sú tieto infekcie spôsobené vírusmi. Na porovnanie, kým dospelý človek ochorie približne 2 krát do roka, deti majú akútny zápal HDC 4-6 krát za rok.  Je to zapríčinené viacerými faktormi. Pobyt v detskom kolektíve (škôlka, jasle) je pre imunitný systém, ale aj psychiku dieťaťa, ktoré sa ešte nevie brániť rôznym nástrahám kolektívu veľká záťaž, priam šok. Taktiež vplyv prostredia ako pasívne fajčenie, nedostatok vitamínov v potrave ako aj málo pohybu negatívne vplýva na obranyschopnosť jeho organizmu. Najčastejším zdrojom nákazy je choré dieťa v kolektíve, ktoré kvapôčkovou infekciou nakazí celý kolektív. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Audiometria evokovaných potenciálov je objektívna metóda, ktorá nevyžaduje spoluprácu vyšetrovaného, preto je vhodnou metódou vyšetrenia sluchu u detí. Evokovaný potenciál je krátka elektroencefalografická odpoveď na zvukový podnet. Po dopade zvukovej vlny na blanku bubienka sa podráždenie šíri cez stredné ucho, slimák, sluchový nerv, mozgový kmeň do mozgovej kôry. Vhodným snímacím zariadením je možné elektrické potenciály zaznamenať k ktoromkoľvek úseku od vnútorného ucha až k mozgovej kôre. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Princíp audiometrického vyšetrenia spočíva v stanovení sluchového prahu pre jednotlivé tóny.

Vyšetrenie sa vykonáva v tzv. tichej komore pomocou audiometra. Tento produkuje čisté tóny a šum. Sluchový prah sa bežne vyšetruje na frekvenciách 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000 Hz. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Tympanometria patrí medzi základné vyšetrovacie metódy v audiológii a je rutinne používané v ambulantnej praxi.

Tympanometria je objektívna vyšetrovacia metóda a je možné ju vykonať u každého dieťaťa s priechodným zvukovodom. Na vyšetrenie je potrebný trpezlivý prístup vyšetrujúceho a u najmenších detí pomoc rodičov. Vyšetrenie je nebolestivé, rýchle a nezaťažujúce. Do vonkajšieho zvukovodu je vzduchotesne umiestnená sonda. Pred samotným vyšetrením je potrebné otoskopické vyšetrenie zvukovodu a prípadné odstránenie ušného mazu. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Otoakustické emisie (OAE) sú zvuky produkované vnútorným uchom, konkrétne vibráciami vonkajších vláskových buniek v slimáku – kochlei. Vznik otoakustických emisií je spojený nielen s normálnou funkciou vonkajších vláskových buniek, ale môžeme ich zaznamenať len ak sú aj pomery v strednom uchu fyziologické. Vznikajúce zvuky sú relatívne malé, zvyčajne menej ako 30 dB SPL. OAE sa šíria z miesta svojho vzniku cez reťaz kostičiek a do zvukovodu sa táto energia dostáva pohybmi blanky bubienka. Môžeme ich zaznamenať citlivým mikrofónom vo vonkajšom zvukovode. Ich prítomnosť nám umožňuje zaznamenať prvé príznaky poruchy sluchu dokonca už u novorodencov . Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Pod pojmom skríning rozumieme plošné vyšetrenie populácie alebo jej časti, s cieľom diagnostikovať určité ochorenie s možnosťou jeho účinnej liečby ešte pred nástupom príznakov. Cieľom skríningového vyšetrenia novorodencov je zachytenie niektorých porúch alebo ochorení, ktoré sa relatívne často vyskytujú v novorodeneckom veku. Ich prítomnosť by v prípade ich neobjavenia mohla spôsobiť smrť alebo ťažké poškodenie dieťaťa. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Ucho je zmyslový orgán, ktorý nám umožňuje vnímať okolitý svet rozlišovaním rôznych zvukov. Odhalenie a včasná liečba obojstranného poškodenia sluchu je obzvlášť dôležitá v útlom detstve, pretože dieťa, ktoré nepočuje zaostáva v psychickom vývoji a nevyvíja sa mu ani reč. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Ucho ako orgán je tvorené vonkajším, vnútorným a stredným uchom. Vonkajšie ucho tvorí ušnica a zvukovod. Úloha zvukovodu je jednak prenášať zvukové vlny cez bubienok do stredného ucha, ale zároveň má funkciu ochrannú. Tá je daná tým, že koža zvukovodu je veľmi citlivá na dotykové podnety, vo zvukovode sú jemné chĺpky, ktoré zachytávajú väčšie nečistoty a vo veľkej miere k ochrane kože zvukovodu prispieva ušný maz. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Trubičky alebo odborne stipulky sú kovové alebo plastové rúrky, ktoré sa vkladajú do bubienka, aby zabezpečili vzdušnosť stredného ucha alebo drenáž (odtekanie) hnisu pri zápale stredného ucha. Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované