Odstávajúce ušnice patria k vrodeným vývinovým chybám ucha, ktoré sú často dedičné. Deti s odstávajúcimi ušnicami bývajú centrom posmechu svojho okolia. Takto spôsobená psychická trauma môže viesť  k separácii od vrstovníkov, k rôznym psychickým depriváciám a depresiám, k stresu z návratu do kolektívu školy alebo k pomočovaniu. Môže vážne porušiť psychický vývoj malého dieťaťa a dospievajúceho mladého človeka.

Preto plastickú operáciu ušníc – otoplastiku (aurikuloplastiku) indikujeme vo veku, kedy dieťa nastupuje do školy, teda v 6.-8. roku života. Samozrejme, že prihliadame na spoluprácu s malým dieťatkom a disciplínu pri pooperačnom ošetrovaní ušníc. Na našej klinike operujeme odstávajúce ušnice do veku 19. roka života po odporučení psychiatrom resp. psychológom v rámci zdravotného poistenia dieťaťa. Najvhodnejší termín  operácie je v zimnom období, nakoľko operovaní pacienti majú 3 týždne po operácii obväz, štvorce, vatu teda  majú zaviazanú takmer celú hlavu v hrubom obväze a je im teplo. V letných obdobiach sa často takto operované a zaviazané ušnice zaparia a následne sa môže operačná rana infikovať pliesňami s následným rozpadom, či zápalom rany.

Prvým zásadným krokom pred rozhodnutím o vykonaní operácie je konzultácia s operatérom, ktorý podrobne vysvetlí pacientovi a jeho rodičom postup operácie, pooperačnú starostlivosť a možné komplikácie. Súčasne lekár zhodnotí možnosť spolupráce  s dieťatkom. Pokiaľ dieťa s výkonom nesúhlasí a bráni sa čo len rutinnému ORL vyšetreniu, plastiku ušníc odkladáme na obdobie, kedy bude spolupracovať.

Cieľom operácie je priblížiť odstávajúce ucho k lebke, zachovať čo najlepší anatomický tvar ušnice, aby ušnica nevyzerala umelo a aby sa  v budúcnosti, ak to bude potrebné, mohli za ucho naložiť slnečné či dioptrické okuliare.

Operáciu  detí vykonávame v celkovej anestézii, ktorá trvá asi 1,5-2,5 hodiny. Po operácii pacient dostáva lieky proti bolesti . Na 3. pooperačný deň robíme prvý preväz ušníc, väčšinou na operačnej sále, aby nedošlo k infikovaniu operačnej rany.  Hospitalizácia trvá 3-4 dni.

Potom podľa individuálneho hojenia sa preväzy robia každých 4-6 dní.

Pacient nosí obväzy 3 týždne, potom 3 týždne nosí čelenku cez deň aj v noci, prípadne niekoľko týždňov sa na noc dáva šatka, aby sa ušnice počas spánku nezalomili.

Výsledky sú trvalé.