Audiometria evokovaných potenciálov je objektívna metóda, ktorá nevyžaduje spoluprácu vyšetrovaného, preto je vhodnou metódou vyšetrenia sluchu u detí. Evokovaný potenciál je krátka elektroencefalografická odpoveď na zvukový podnet. Po dopade zvukovej vlny na blanku bubienka sa podráždenie šíri cez stredné ucho, slimák, sluchový nerv, mozgový kmeň do mozgovej kôry. Vhodným snímacím zariadením je možné elektrické potenciály zaznamenať k ktoromkoľvek úseku od vnútorného ucha až k mozgovej kôre.

BERA (audiometria kmeňových odpovedí) – zaznamenáva elektrické potenciály z mozgového kmeňa. Zvukovým podnetom je klik. Je to metóda vhodná na vyšetrovanie sluchu u detí. Nie je ovplyvnená spánkom, sedáciou, anestéziou ani liekmi. Používa sa ako následná metóda vyšetrenia sluchu u novorodencov, ktorý opakovane neprešli skríningom OAE.

ASSR (ustálené evokované potenciály) vznikajú tiež v mozgovom kmeni, podnetom pre ich vznik je však tón a preto výsledkom je frekvenčne špecifický prah sluchu. Výsledky sú len minimálne ovplyvnený spánkom, liekmi a anestéziou, preto je u detí možné ich vyšetriť v celkovej anestézii alebo sedácii (chloralhydrátom). Na čelo a za uši sa nalepia elektródy, stimuly sa do zvukovodou privádzajú sondou umiestnenou vo vonkajšom zvukovode alebo slúchadlami. Vyšetrenie je nebolestivé, ale pre relatívne dlhé trvanie (cca 45 min)  a potrebný kľud je potrebné ho vykonávať v spánku. Nakoľko je potrebná sedácia, prípadne celková anestézia vyšetrenie je nutné urobiť počas hospitalizácie na detskej ORL klinike.

Poučenie pre rodičov pred ASSR vyšetrením

Vyšetrenie vyžaduje 48-hodinovú hospitalizáciu. Príjem na kliniku je deň pred vyšetrením, je nevyhnutné si priniesť všetky predoperačné vyšetrenia. Prepustenie je na ďalší deň po vyšetrení vzhľadom na celkovú anestéziu, po ktorej musí byť dieťa sledované. Nie je možné prepustiť dieťa skôr, preto Vás prosíme, aby ste to akceptovali. Ďakujeme za pochopenie.