Je to vrodená vývinová chyba krku, prejavuje sa ako zdurenie uložené v strednej čiare alebo mierne na bok od strednej čiary krku vo výške medzi štítnou žľazou a jazylkou.

Ako vzniká mediálna krčná cysta

Počas embryonálneho vývoja je štítna žlaza spojená s koreňom jazyka kanálikom, ktorý sa nazýva ductus thyreoglossus. Tento sa pri vývoji štítnej žľazy uzavrie a zanikne. Niekedy sa ale stane, že časť kanálika nezanikne a dáva základ pre stenu cysty, táto môže byť umiestnená kdekoľvek v jeho priebehu, teda od štítnej žľazy až po koreň jazyka (foramen caecum). Uvažuje sa aj o hereditárnej etiológii, popísaný je dominantný aj recesívny typ dedičnosti.

Mediálna krčná cysta je najčastejšou vrodenou chybou tváre a krku. Rôzne typy pozostatkov ductus thyreoglossus sa nachádzajú až u 7% ľudí. Dutina cysty sa postupne napĺňa viskóznou tekutinou, ktorá sa v nej hromadí a cysta sa pomaly zväčšuje, je nebolestivá. U väčšiny detí sa objaví do 10. roku života, najčastejšie po 2. roku, zriedkavo je ju vidno už u novorodencov. U 25-50% ľudí sa objaví až v dospelosti.

Ako vyzerá mediálna krčná cysta

Ductus thyreoglossus prechádza cez jazylku. Je to malá kosť, na ktorú sa upínajú krčné svaly. Mediálna krčná cysta býva najčastejšie umiestnená na nej, akoby leží na jazylke v jej strednej časti a je s ňou pevne spojená, preto sa javí, že je oproti spodine nepohyblivá. Niekedy býva umiestnená aj nad alebo pod jazylkou, alebo aj nižšie v strede krku, väčšinou ale nad štítnou žľazou. Má veľkosť 1-3cm, okrúhly tvar, pohmatovo je mäkká. Najlepšie ju je vidno pri záklone hlavy a keďže jazylka sa pri vyplazení jazyka a pri prehĺtaní hýbe zdola nahor a naspäť, spolu s ňou sa pohybuje aj cysta.

Neuzavretý kanálik môže vyúsťovať na krku ako fistula, ktorá môže byť kľudná, ale občas z nej môže vytekať hlienovitý obsah. Cysta vtedy obyčajne nie je viditeľná, lebo tekutina z kanálika odteká.

Občas sa stane, že sa cysta zapáli. Väčšinou sa to stane pri infekcii dýchacích ciest. Prejaví sa to zväčšením, začervenaním a bolesťou v oblasti cysty. Takýto zápal je vždy nutné preliečiť antibiotikami, ak cysta zhnisá, treba ju chirurgicky otvoriť a hnis z nej vypustiť. Po incízii alebo spontánnej perforácii (prasknutí) cysty na krku často zostane fistula.

Ako ju diagnostikujeme

Podľa typického klinického obrazu – zdurenie umiestnené v strednej čiare krku

Ultrasonografia (ultrazvukové vyšetrenie) krku – je vidno útvar vyplnený tekutinou, zároveň je nevyhnutné vyšetriť, či je u dieťaťa prítomná normálna štítna žľaza

V prípade nejasností CT krku

Histologicky je cysta vystlaná skvamóznym viacvrstvovým riasinkovým alebo prechodným epitelom obklopeným fibróznym tkanivom infiltrovaným bunkami tvoriacimi lymfatické tkanivo. Často sa v nej nachádzajú ostrovčeky ektopického tkaniva štítnej žľazy a hlienové bunky.

Diferenciálna diagnóza – čo ešte zvažujeme alebo útvary na krku pripomínajúce mediálnu krčnú cystu

Mediálnu krčnú cystu, ak je umiestnená nabok od strednej čiary, môže pripomínať aj laterálna krčná cysta, tiež zväčšená lymfatická uzlina, dermoidná cysta, hypertrofický lobus pyramidalis štítnej žľazy, teratóm, hamartóm, ateróm, hemangióm alebo malígne nádory štítnej žľazy.

Liečba mediálnej krčnej cysty

Definitívna liečba je chirurgická. O veku, v ktorom cystu operujeme, sa rozhodujeme po dohovore s rodičmi. Je možné operovať aj malé deti, ale keďže cysta rastie pomaly a väčšinou nespôsobuje žiadne ťažkosti okrem kozmetickej chyby, je možné operáciu odložiť aj do vyššieho veku. Predoperačne je vhodné scintigraficky vyšetriť štítnu žľazu. Aj keď agenéza (nevyvinutie) štítnej žľazy je pri tejto diagnóze extrémne zriedkavé, môže sa stať, že ektopické tkanivo štítnej žľazy, ktoré sa nachádza v cyste je jediné, ktoré dieťa má a ak je toto tkanivo hormonálne funkčné, cysta sa neodstraňuje.

Operácia sa robí v celkovej anestézii, cez malý rez na krku nad útvarom sa cysta vyberie. Keďže ductus thyreoglossus prechádza cez jazylku, aby sa zabránilo recidíve (znovuobjaveniu) cysty, je nevyhnutné s cystou odstrániť aj telo jazylky a zvyšok tkaniva kanálika.

Na jazylku sa upínajú svaly krku ale po šetrnom odstránení jej tela dieťa nemá žiadne problémy s pohyblivosťou krku ani s rozprávaním. Napriek tomu, že zásah do krčných tkanív je dosť veľký, bolesti po operácii sú mierne a ak je pooperačný priebeh bez komplikácií, dieťa môže ísť o 1-2 dni domov. Stehy z rany sa vyberajú po 10 dňoch, počas ktorých by malo dieťa dodržiavať kľudový režim. Ak je to možné a dieťaťu sa dá dohovoriť, malo by obmedziť prudké pohyby krkom, záklony a otáčania hlavy do krajných polôh. Ak dajú rodičia na ranu pozor, zakrývajú ju a chránia ju pred znečistením, do 10 dní je všetko zahojené ako má byť. Pri dobre prevedenej operácii by Vaše dieťa malo byť natrvalo vyliečené.

Komplikácie

Recidíva sa udáva 3 – 20%, vzniká v dôsledku nedokonalého odstránenia tkaniva ductus tyreoglossus a jazylky. Častejšie sa to stáva, ak sa cysta operuje po zápale, keď sa vytvoria zrasty s okolitými tkanivami. Pri recidíve je potrebná reoperácia s odstránením všetkých zvyškov tkaniva cysty a rozšírenou excíziou tela jazylky. Zriedkavo sa pri operácii poraní n.hypoglossus. Malígne zvrhnutie cysty je veľmi zriedkavé, udáva sa okolo 0,7%, väčšinou sa jedná o papilárny karcinóm, ktorý sa objavuje okolo 40.roku života a má dobrú prognózu.