Jazyková uzdička je slizničná riasa, ktorá spája spodnú stranu jazyka so spodinou ústnej dutiny. Udáva sa, že u cca 5% novorodencov je skrátená, častejšie u chlapcov, do jedného roka sa mierne natiahne.

Ako sa prejaví skrátená jazyková uzdička

Ak je uzdička skrátená, jazyk je menej pohyblivý (najmä smerom nahor)  a  bábätko môže mať problém pri kojení, keď pri saní nedokáže vytvoriť dostatočný tlak na bradavku, pije dlho ale vypije málo, je preto podráždené a nepriberá. Navyše pri skrátenej uzdičke bývajú aj problémy pri prehĺtaní. Ak dieťa po narodení nemalo problémy so saním alebo s prehĺtaním, často keď vyrastie, rodičia ani nevedia, že má skrátenú uzdičku. Prejaví sa to zvyčajne problémami s výslovnosťou. Do 5 rokov je nesprávne vyslovovanie normálne, u niektorých detí je hranica posunutá na 7 rokov. Po 7 roku je ale nesprávne vyslovovanie vždy patologické. Pri skrátenej uzdičke býva najčastejšie problém pri vyslovovaní spoluhlások d, t, n, l, r. Niekedy sa môže začiatok rozprávania o niečo oneskoriť, alebo dieťa slová komolí, lebo sa mu ťažko vyslovujú. Na príčinu ťažkostí nás môže upozorniť, ak si dieťa nevie oblízať hornú peru, prípadne si pri oblizovaní pomáha dolnou perou a pri vyplazení je špička jazyka akoby rozdvojená, vtiahnutá a pripomína srdiečko. „Srdiečko“ nemusí byť vždy zreteľné, závisí to od stupňa skrátenia uzdičky a teda od toho, aký veľký je pri plazení ťah uzdičky za jazyk. Niekedy, ak uzdička príliš krátka, dieťa ani nevie vyplaziť jazyk pred zúbky. Vtedy hovoríme už o prirastenom jazyku (lingua accreta) a takýto stav je vždy nutné riešiť operačne.

Ak ale dieťa vôbec nerozpráva, alebo má na svoj vek veľmi slabú slovnú zásobu, nikdy nie je na vine len skrátená uzdička a takéto dieťa by vždy malo mať vyšetrený sluch, malo by byť vyšetrené logopédom a často aj neurológom a psychológom!

Čo robiť

Ak sa vám zdá, že Vaše dieťa nerozpráva tak, ako by malo, alebo má problémy s výslovnosťou, treba navštíviť logopéda. Ak je príčinou ťažkostí skrátená uzdička, logopéd na to pri vyšetrení príde a často je to práve on, kto prvý odošle dieťa na vyšetrenie k ORL lekárovi, ktorý zhodnotí, či je stupeň skrátenia uzdičky taký, že je potrebná operácia. Samozrejme, ak máte podozrenie, môžete ORL lekára vyhľadať aj sami.

Aké sú možnosti liečby

U bábätiek, ktoré majú skrátenú uzdičku a majú problémy pri saní sa zvyčajne robí nastrihnutie alebo narezanie uzdičky v lokálnom znecitlivení. Kedysi sa jazýček „podrezával“ všetkým deťom, u ktorých sa zistila skrátená uzdička, dnes to už neplatí, keďže jazýček sa často po určitom čase „rozhýbe“ a k zákroku sa pristupuje, len ak uzdička spôsobuje ťažkosti.

U väčších detí, ktoré majú problémy s výslovnosťou sa odporúča najskôr logopedická rehabilitácia, lebo ak stupeň skrátenia nie je taký závažný, jazyk je obyčajne len „lenivý“ a pre dieťa je jednoduchšie si ho šetriť, keďže pri správnom vyslovovaní by muselo vyvinúť väčšiu námahu, ale spravidla pri dobrej logopedickej starostlivosti a pravidelnom nácviku artikulácie sa deti postupne naučia správne vyslovovať.

Ak je ale stupeň skrátenia uzdičky taký, že zjavne bráni normálnej pohyblivosti jazyka, je namieste operačný zákrok. Niektorí lekári odporúčajú uzdičku operovať pred tým, ako dieťa začne rozprávať, podľa iných je lepšie dieťa operovať až po 4.roku života. Niekedy, ak je uzdička  tvorená len akousi väzivovou blankou, je možné jej narezanie v lokálnom znecitlivení. Zákrok je krátky a keďže krvácanie je minimálne, nehrozí, že by došlo k opätovnému zrasteniu. Ak je ale uzdička tvorená skrátenou zhrubnutou slizničnou riasou, je lepšie operačný zákrok urobiť v krátkej celkovej anestézii. Je viac spôsobov, ako operovať a lekár sa rozhodne podľa toho, aký je stupeň skrátenia uzdičky. Najčastejšie sa pôvodná uzdička rozruší, rana sa roztiahne a zošije nanovo. Ak je ale uzdička príliš skrátená a výrazne obmedzuje pohyblivosť jazyka a spôsobuje problémy nielen pri vyslovovaní ale aj pri jedení, býva nutný plastický zákrok s odstránením pôvodnej uzdičky, uvoľnením okolitej sliznice a následného zošitia tak, aby sa dosiahol čo najlepší možný efekt. Hojenie po operácii je obvykle bez problémov a bolesti nebývajú alebo sú malé aj po väčšom výkone. Dieťa potom týždeň je kašovitú nedráždivú stravu a keďže sliznica v ústach sa hojí veľmi rýchlo, obvykle je rana do týždňa zahojená. Na šitie sa používajú vstrebateľné stehy, ktoré sa sami rozložia, takže nie je nutné ich odstraňovať.

Je dôležité si uvedomiť, že operácia sama nestačí na to, aby bola pohyblivosť jazyka ihneď normálna a aby dieťa zrazu začalo samo správne vyslovovať. Jazyk je naučený vykonávať pohyby pri rozprávaní istým spôsobom a keďže bol dlhšiu dobu obmedzovaný skrátenou uzdičkou, je vždy po operácii potrebný logopéd, aby sa jazyk rozcvičil a aby dieťa získalo nové správne artikulačné návyky. Niekedy je potrebný aj nácvik správneho prehĺtania, čo je tiež v rukách logopéda. ORL lekár v tomto prípade operáciou len pripravuje pôdu pre logopéda, aby sa mu s dieťaťom ľahšie pracovalo.