Poradňa

Vitajte v poradni našej kliniky.

Táto poradňa vznikla pre rodičov a širokú laickú verejnosť, aby sa mohli bližšie sa oboznámiť s ORL ochoreniami detského veku. Textami a radami chceme priblížiť rodičom jednotlivé ochorenia a pomôcť im zvládať situácie, s ktorými sa denne  stretávame v našich ambulanciách a na klinike. Dobrá spolupráca s rodičom pomáha ošetrujúcemu lekárovi a taktiež informovanosť rodiča dáva viac priestoru pre komunikáciu vo vzťahu dieťa – lekár, lekár – rodič.

Veľakrát naša snaha liečiť zlyháva pre zlú informovanosť, čo je zapríčinené veľkým množstvom detských pacientov a mnohokrát nedostatkom času na rozhovor. Privítame rôzne návrhy a pripomienky na zlepšenie našej spolupráce s Vami.