Publikačná činnosť našej kliniky

Knižné publikácie:

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1.       Tomori, Zoltán – Beňačka, Roman – Donič, Viliam – Doničová, Viera – Geročová, Eva – Hanáček, Ján – Hronec, Ján – Jakubíková, Janka – Jakuš, Ján – Kafka, Jozef – Koval, Štefan – Krcho, Peter – Kuchta, Milan – Murcko, Miroslav – Rácz, Oliver – Redhammer, Rafael – Szabóová, E – Tatár, Miloš – Tomori, Zoltán jr. – Tormašiová, Mária – Török, Pavol – Vyšehradský, Róbert : Základy spánkovej medicíny : poruchy spánku. Poruchy životných funkcií v spánku. – Košice : Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, 1999. – 368 s.

ISBN 80-7166-033-7

2.    Jakubíková, Janka : Chrápanie u detí: príčiny, diagnostika a liečba. – Martin : Neografia, 2000. – 69 s.

ISBN 80-88892-33-3

3.    Jakubíková, Janka 53,36% – Závodná, Mária – Chebenová, Mária – Kabátová, Zuzana 9% – Profant, Milan – Šimková, Ľudovíka – Groma, Marián – Seginko, Kamil : Detská audiológia: 0-4 roky. – 1. vyd. – Bratislava : SAP, 2006. – 196 s.

ISBN 80-89104-99-1

4.     Weismanová, Eva(50%), Weisman Peter (30%), Jakubíková Janka(10%), Sladičeková    Radimira(10%): Papilomavírusy a ich vzťah ku karcinómu krčka maternice. – 1. – Bratislava:

ÚNIA, 2008, – 80s.

ISBN 978-80-970084-0-6

  1. Jakubíková Janka: Detská otorinolaryngológia: in Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a

kol. : Pediatria. 2. diel. – Bratislava : HERBA, 2007. – S. 1133-1149.

ISBN 978-80-89171-49-1

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Klačanský, Ivan. – Jakubíková, Janka : Detská otorinolaryngológia. – Martin : Osveta, 1992. – 226 s.

ISBN 80-217-0334-2

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2008

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Weismanová, Eva (50%) – Weismann, Peter [UKOLFAU] (30%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%) – Sládičeková, Radmila (10%): Papilomavírusy a ich vzťah ku karcinómu krčka maternice. – 1. vyd. – Bratislava : ÚNIA, 2008. – 80 s.

ISBN 978-80-970084-0-6

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Gregori, Dario – Salerni, Lorenzo – Scarinzi, Cecilia – Morra, Bruno – Berchialla, Paola – Snidero, Silvia – Corradetti, Roberto – Passali, Desiderio – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (4%): Foreign bodies in the nose causing complications and requiring hospitalization in children 0-14 age: results from the European survey of foreign bodies injuries study *

ESFBI Study Group tvorí 46 autorov, uvádzajú sa len niektorí

Lit.: 14 zázn.

In: Rhinology. – Vol. 46, Iss. 1 (2008), s. 28-33

Ohlasy (1):

[o1] 2008 Lund, V.J.: Rhinology, vol. 46, no. 1, 2008, s. 1-2 – SCOPUS

ADC02 Gregori, Dario – Salerni, Lorenzo – Scarinzi, Cecilia – Morra, Bruno – Berchialla, Paola – Snidero, Silvia – Corradetti, Roberto – Passali, Desiderio – Albegger, Klaus – Huttegger, Isidor – Schulz, Gernot – Bauer, Jan – Bertrand, Bernard – Karchev,Todor – Tzolov, Tzolo – Ranko, Mladina – Kovac, Lana – Slapak, Ivo – Tos, Mirko – Per Caye-Thomesen – Pitkäranta, Anne – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (4%) – Žargi, Miha: Foreign bodies in the upper airways causing complications and requiring hospitalization in children aged 0-14 years: results from the ESFBI study

ESFBI Study Group tvorí 46 autorov, uvádzajú sa len niektorí

Lit.: 29 zázn.

In: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. – Vol. 265, No. 8 (2008), s. 971-978

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF01 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (45%) – Hupková, Helena (40%) – Trupl, Ján (10%) – Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (5%): Incidencia streptococcus pneumoniae v etiológii akútnych zápalov stredného ucha u detí na Slovensku = Incidence of streptococcus pneumoniae in aetiology of acute otitis media in children in Slovakia

Lit.: 14 zázn.

In: Pediatria. – Roč. 3, č. 2 (2008), s. 115-118

Ohlasy (1):

[o4] 2008 Staníková, A.: Pediatria pre prax, roč. 9, č. 4, 2008, s. 198-201

ADF02 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (70%) – Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (30%): Význam endoskopického vyšetrenia v diagnostike príčin chrápania a obštrukčného spánkového apnoe u detí

Lit.: 11 zázn.

In: Respiro. – Roč. 7, č. 2 (2008), s. 6-9

ADF03 Jelemenská, Andrea (70%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (30%): Lymfangiómy v oblasti glandula parotis u detí – kazuistika = Lymphangiomas in region of parotid gland in children – a case report

Lit.: 10 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 2, č. 2 (2008), s. 93-96

ADF04 Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (100%) : A-cerumen a hygiena vonkajších zvukovodov

Lit.: 13 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 2, č. 1 (2008), s. 49-50

ADF05 Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (80%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%) – Hromádková, Petra – Mohammed, Elromyssa: Severe acute otitis media in children

In: Bratislavské lekárske listy. – Roč. 109, č. 5 (2008), s. 204-209

URL: http://www.bmj.sk/2008/10905-04.pdf

Ohlasy (1):

[o4] 2008 Staníková, A.: Pediatria pre prax, roč. 9, č. 4, 2008, s. 198-201

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Liečba respiračných ochorení u detí

In: Akadémia nosa. – Bratislava : Mediforum, 2008. – S. 1-6

[Akadémia nosa. Sliač, 7.-8.3.2008]

AFD02 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Prenos HPV z genitálií do respiračného traktu

In: Pediatria. – Roč. 3, č. 1 (2008), s. 20-21

[18. Getlíkov deň. Bratislava, 13.3.2008]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (80%) – Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (20%): Newborn hearing screening and strategy for early detection of hearing loss in infants

In: ESPO 2008. – Budapest : [s.n.], 2008. – S. 13RT/1

[8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology. Budapest, 8.-11.6.2008]

AFG02 Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (80%) – Mohammed, Elromyssa (10%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%): Cudzie telesá v dýchacích cestách u detí

In: 12. kongres mladých otorinolaryngologů. Sborník abstrakt. – Jablonné nad Orlicí : [s.n.], 2008. – S. 22-23

[12. kongres mladých otorinolaryngologů. Jablonné nad Orlicí, 14.-16.5.2008]

AFG03 Trnovec, T. – Sovčíková, Eva - Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] – Husták, M. – Jurečková, D. – Palkovičová, Ľubica – Kocan, A. – Drobná, B. – Lancz, K. – Wimmerová, S.: Hearing impairment in 12-year-old children environmentally exposed to PCBs

In: Epidemiology. – Vol. 19, Iss. 6, Supplement (2008), s. S231-S232

[ISEE 20th Annual Conference. Pasadena, California, October 12-16, 2008]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01 Hromádková, Petra – Cingel, Vladimír [UKOLFKDCH] – Bibza, J. – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] – Haruštiak, Svetozár – Horn, František [UKOLFKDCH]: Stenóza pažeráka – kazuistika

Zdrojový dokument je na CD-ROMe

In: 7. deň detskej chirurgie. Abstrakty prednášok [elektronický dokument]. – Bratislava : Vyd. Michala Vaška, 2008. – S. [1]. – ISBN 978-80-7165-716-3

[7. deň detskej chirurgie. Bratislava, 2008]

AFH02 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Akútne zápaly stredného ucha u detí

In: Pediatria pre prax. – Roč. 9, č. 1 (2008), s. 8

[25. pediatrická pracovná konferencia. Košice, 5.-6.6.2008]

AFH03 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Skríning sluchu a včasná diagnostika porúch sluchu u detí

Lit.: 2 zázn.

In: Pediatria pre prax. – Roč. 9, č. 1 (2008), s. 9

[48. pediatrické dni. Bratislava, 24.-25.4.2008]

AFH04 Jelemenská, Andrea – Šemberová, Jana – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%): Imunomodulačná liečba ako laternatívna forma riešenia adenoidných vegetácií

In: 55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. – Trebišov : [s.n.], 2008. – S. 35-36

[55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Trebišov, 4.-6.9.2008]

AFH05 Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (70%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%) – Staníková, Alena (10%) - Mohammed, Elromyssa (10%): Dermoidné cysty na krku

In: 55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. – Trebišov : [s.n.], 2008. – S. 28-29

[55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Trebišov, 4.-6.9.2008]

AFH06 Staníková, AlenaJakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%) – Mohammed, Elromyssa (10%) – Staník, Juraj [UKOLF1DK]: Diferenciálna diagnostika opuchov na krku u detí

In: 55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. – Trebišov : [s.n.], 2008. – S. 27-28

[55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Trebišov, 4.-6.9.2008]

AFK Postery zo zahraničných konferencií

AFK01 Hanzelová, Jana [UKOLF1OK] (90%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (10%): CO2-laser-tonsillotomy in children with tonsillar hypertophy

In: ESPO 2008. – Budapest : [s.n.], 2008. – S. P157

[8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology. Budapest, 8.-11.6.2008]

AFK02 Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (80%) – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (5%) – Trnovec, T. – Lancz, K. – Wimmerová, S.: Comparison of transient evoked otoacoustic emissions, distortion product otoacustic emissions and audiometry in healthy children

In: ESPO 2008. – Budapest : [s.n.], 2008. – S. P93

[8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology. Budapest, 8.-11.6.2008]

AFL Postery z domácich konferencií

AFL01 Profant, Milan [UKOLF1OK] – Hajtman, A. – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] – Kovaľ, J.: Tonzilektómia včera, dnes a zajtra

In: 55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. – Trebišov : [s.n.], 2008. – S. 13

[55. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Trebišov, 4.-6.9.2008]

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF01 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Poruchy sluchu u detí: princípy a postupy pre včasnú diagnostiku, identifikáciu etiológie a liečbu = Hearing loss in children: principles and guidelines for early diagnostic, identification of etiology and treatment

Lit.: 8 zázn.

In: Pediatria pre prax. – Roč. 9, č. 5 (2008), s. 252-256

BDF02 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Sinusitídy u detí = Sinusitis in children

Lit.: 9 zázn.

In: Detský lekár. – Roč. 15, č. 1-2 (2008), s. 22-24

BDF03 Lysý, Juraj [UKOLFSK] – Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] – Suchancová, Blanka [UKOLFSK] – Thurzo, Andrej [UKOLFSK] – Gejdoš, Marek: Habituálne dýchanie cez ústa u detí a možnosti jeho liečby = Habitual breathing over mouth at kids and decision histreatment

Lit.: 16 zázn.

In: Stomatológ. – Roč. 18, č. 4 (2008), s. 21-23

BDF04 Pavlovčinová, Gabriela [UKOLFDOK] (100%) : Cerumen a hygiena zvukovodov

Lit.: 12 zázn.

In: Edukafarm – mediNews. – Č. 1 (2008), s. 32

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : HPV vírus ohrozuje aj deti

In: Bedeker zdravia. – Č. 3 (2008), s. 126-127

EDJ02 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Nezhubné nádory hrtana u detí

In: Mama a ja. – – Roč. 7, č. 4 (2008), s. 96-97

EDJ03 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Poruchy sluchu u detí

In: Mama a ja. – Roč. 7, č. 1 (2008), s. 76-78

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Otorinolaryngologické (ušno-nosovo-krčné) problémy u novorodencov a najmenších detí

In: Rodičia a ja – kým budem školákom. – Bratislava : Artison, 2008. – S. 84-86. – ISBN 978-80-969906-1-0

GII02 Jakubíková, Janka [UKOLFDOK] (100%) : Zomrel prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc., dňa 20. novembra 2008, deň pred svojimi 85. narodeninami

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 2, č. 3 (2008), s. 171

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2007

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF01 Hromádková, Petra – Pavlovčinová, Gabriela – Jakubíková, Janka – Švidraň, Ján: Granular cell tumor – kazuistika

Lit. 15 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 2 (2007), s. 102-104

ADF02 Hromádková, Petra – Pavlovčinová, Gabriela – Jakubíková, Janka: Lymfadenitídy v detskom veku

Lit. 18 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 1 (2007), s. 23-25

ADF03 Mohammed, Elromyssa – Jakubíková, Janka – Plank, Lukáš – Hapčo, Martin – Pavlovčinová, Gabriela: Bilateral pseudocyst of the auricle

Lit. 16 zázn.

In: Bratislavské lekárske listy. – Roč. 108, č. 10-11 (2007), s. 470-473

ADF04 Pavlovčinová, Gabriela – Jakubíková, Janka – Hromádková, Petra – Plank, Lukáš – Szépe, Peter: Angiosarkóm hrtana u 3-ročného dieťaťa

Lit. 14 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 1 (2007), s. 43-46

ADF05 Staníková, Alena – Jakubíková, Janka: Laterálne cysty a ich komplikácie

Lit. 17 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 2 (2007), s. 91-94

ADF06 Šemberová, Jana – Jakubíková, Janka: Tonzilektómia a alergické ochorenia u detí

Lit. 18 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 1 (2007), s. 27-29

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Jakubíková, Janka: Cudzie telesá v ORL orgánoch

In: Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a kol. : Pediatria. 2. diel. – Bratislava : HERBA, 2007. – S. 1146-1147. – ISBN 978-80-89171-49-1

AED02 Jakubíková, Janka: Poruchy sluchu

In: Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a kol. : Pediatria. 2. diel. – Bratislava : HERBA, 2007. – S. 1148-1149. – ISBN 978-80-89171-49-1

AED03 Jakubíková, Janka: Vrodené chyby otorinolaryngologických orgánov

In: Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a kol. : Pediatria. 2. diel. – Bratislava : HERBA, 2007. – S. 1135-1139. – ISBN 978-80-89171-49-1

AED04 Jakubíková, Janka: Zápalové choroby

In: Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a kol. : Pediatria. 2. diel. – Bratislava : HERBA, 2007. – S. 1140-1145. – ISBN 978-80-89171-49-1

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG01 Pavlovčinová, Gabriela – Jakubíková, Janka – Hromádková, P.: Severe acute otitis media in children

In: European Archives of Oto Rhino Laryngology Head & Neck. – Vol. 264, Supplement 1 (2007), s. S228

[6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Vienna, Austria, June 30th-July 4TH, 2007]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Jakubíková, Janka: Špecifiká diagnostiky a liečby alergickej rinitídy u detí

In: Akadémia nosa. – Bratislava : Mediforum, 2007. – S. 1-4

[Akadémia nosa. Sliač, 23 február 2007]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01 Hanzelová, Jana – Jakubíková, Janka – Profant, Milan – Šebová, Irina: Dlhodobý efekt chirurgickej liečby adenotonziálnej hypertrofie u detí predškolského veku (TE vs. TT) = Long term effect of surgery for adenotonsillar hypertrophy in preschol children (TE vs. TT)

In: Novinky v otorinolaryngológii 2007. Kniha súhrnov. – Bratislava : Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2007. – S. 32. – ISBN 978-80-969696-9-2

[2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres. Piešťany, 2007]

AFH02 Hromádková, Petra – Pavlovčinová, Gabriela – Jakubíková, Janka – Hupková, H.: Pneumokokové atitídy a rezistencia na antibiotickú liečbu = Pneumococci otitis and resistence to antimicrobial treatment

In: Novinky v otorinolaryngológii 2007. Kniha súhrnov. – Bratislava : Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2007. – S. 3-4. – ISBN 978-80-969696-9-2

[2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres. Piešťany, 2007]

AFH03 Jakubíková, Janka – Kabátová, Zuzana – Profant, Milan: Súčasný stav skríningu sluchu novorodencov na Slovensku = Universal newborn hearing screening in the Slovak Republic

In: Novinky v otorinolaryngológii 2007. Kniha súhrnov. – Bratislava : Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2007. – S. 16-17. – ISBN 978-80-969696-9-2

[2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres. Piešťany, 2007]

AFH04 Šemberová, Jana – Jakubíková, Janka – Pavlovčinová, Gabriela: Tonzilektómia a alergické ochorenia u detí

In: Pediatria. – Roč. 2, S2 (2007), s. 59S

[Konferencia 1. detskej kliniky LFUK a DFNsP a deň Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Bratislava, 18. - 19. október 2007]

AFH05 Šemberová, Jana – Jakubíková, Janka: Tonzilektómia u alergikov

In: Klinická imunológia a alergológia. – Roč. 16, č. 1 (2007), s. 41

[V. Martinské dni imunológie. Martin, 28.-31. marec 2007]

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF01 Jakubíková, Janka: Ako zlepšiť súčasné terapeutické postupy infekcie horných dýchacích ciest : úloha fusafungínu

LIt. 12 zázn.

In: Pediatria. – Roč. 2, č. 5 (2007), s. 263-264

BDF02 Jakubíková, Janka: Ankyloglosia u detí – frenulum linguae breve

Lit. 9 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 1 (2007), s. 13-15

BDF03 Jakubíková, Janka: Bioparox v liečbe akútnych zápalov horných dýchacích ciest

In: Zdravotnícke noviny. – Lekárske listy, Č. 43 (2007), s. 14

BDF04 Jakubíková, Janka: Diferenciálna diagnostika chrápania u detí

Lit. 16 zázn.

In: Pediatria pre prax. – Roč. 8, č. 6 (2007), s. 326-328

BDF05 Jakubíková, Janka: Možnosti použitia intranaziálnych kortikoidov u detí = Possibilities of use of intrasanal corticoids in children

Lit. 20 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 3 (2007), s. 167-169

BDF06 Jakubíková, Janka: Papilomatóza hrtana u detí: prevencia vzniku ochorenia – HPV vakcínou

Lit. 12 zázn.

In: Pediatria. – Roč. 2, č. 1 (2007), s. 23-26

BDF07 Jakubíková, Janka: Prevencia akútnych pneumokokových zápalov stredného ucha a ich komplikácií

Lit. 4 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 2 (2007), s. 115

BDF08 Staník, Roman – Jakubíková, Janka: Vrodená atrézia vonkajšieho zvukovodu

Lit. 11 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 1 (2007), s. 8-11

BDF09 Staníková, Alena: Adenoidné vegetácie a chronická tonzilitída – indikácie k adenotómii a tonzilektómii

Lit. 14 zázn.

In: Pediatria pre prax. – Roč. 8, č. 3 (2007), s. 122-124

BDF10 Staníková, Alena: Zobrazovacie metódy v diferenciálnej diagnostike vrodených vývinových anomálií na krku u detí

Lit. 121 zázn.

In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. – Roč. 1, č. 1 (2007), s. 17-21

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01 Jakubíková, Janka: Prečo deti chrápu ?

In: Mama a ja. – Č. 11 (2007), s. 96-97